Kişisel Özel Güvenlik

 

Riskli ortam Güvenlik kuvvetleri mensuplarının bir  parçasıdır.
Eğer biz alınan tedbirlerle  saldırganın işini zorlaştırırsak, O daha  basit  hedeflere
Yönelerek hata yapacaktır.
Kişisel  Güvenlik  İlkeleri
a-) Gizliliğe  Riayet  Etmek:
En önemli  faktör  olup  gizliliği  ihlal  etmemize  neden  olan  ve  göze  batmamızı  sağlayan  davranış  ve  biçimsel  bozukluklardır.
kılık kıyafet bozukluğu, koruma aracını korunan yere yakın yerlere park etme vb
b-) Rutin  İşlerden  Kaçınmak:
Teröristler daima  % 100  başarılı  olacağı hedefleri  seçerler.
Her zaman aynı güzergahın kullanılması ve aynı saatlerde belli yerlere uğranması vb haller korunacak kişiyi riske eder.
c-) Uyanık  ve  Şüpheci  Olmak:
Çevremizde  olan  bitene  karşı  duyarlı  olunarak
anormal  olayların  farkına  varılmalıdır.
eve tamirat  için  çağırılan  servis  elemanlarının,Genel kayıtlarının araştırılması, teyit edilmesi
d-) Sistemli  Olmak:
Korumayla ilgili  tüm  ayrıntılara  dikkat ederek, her  şeyi  kuralına  göre  yapmak,gevşekliğe meydan vermemek
e-) Haberleşme:Telefonlar kapıdan ve pencerelerden uzak  yerlere  yerleştirilmeli,
mutlaka yatak  odasında  paralel  hat bulundurulmalı,
f-) Girişim  ve  Sağduyu :
Çevresiyle iyi ilişkiler kurabilmeli, öğrenmeye açık,ani gelişen olaylar karşısındamantıklı hareket edebilmelidir.