Silahsız Özel Güvenlik Eğitimi

 

Temel eğitim, silahlı ve silahsız adaylara müşterek verilen 100 saatlik bir eğitim olup, 10 dersten oluşan eğitim alan  adayların başarılı olabilmesi için İç İşleri Bakanlığınca belirtilen sınavda 100 adet sorudan (her soru 1 puan) enaz 60 puan alan aday temel eğitimden başarılı olmuş ve Silahsız sertifikayı almayı hak kazanmıştır.

Silahlı adayların almış oldukları temel eğitim sonrası alacakları silah bilgisi, silah uygulama ve atış eğitimlerinin tamamlanmasına müteakip İç İşleri Bakanlığınca yapılan yazılı sınavda 25 adet silah sorusu (her soru 2 puan ) ve 15 metre mesafeden yapılan 5 adet sınav atışından (her atış 10 puan) aldığı puanlar (silah yazılı ve atış) toplamı 60 alan aday silahlı sertifikayı almayı hak kazanmış olacaktır.

TEMEL EĞİTİM DERSLERİ   ;

Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları

20 Ders

Güvenlik Tedbirleri

20 Ders

Kalabalık Yönetimi

10 Ders

Kişi koruma

9 Ders

Genel Kollukla İlişkiler

4 Ders

Uyuşturucu madde Bilgileri

2 Ders

Güvenlik Sistem Cihazları

5 Ders

Temel İlk Yardım

10 Ders

Yangın Güvenliği ve Felaketlerde Müdahale Tarzı

8 Ders

Etkili İletişim

12 Ders

Silah Bilgisi ve Uygulamalı Atış Eğitimi

20 Ders

TOPLAM

120 Ders