Güvenlik Görevlisi Nasıl Olunur?

Özel Güvenlik Görevlisi Olma Şartları Nelerdir?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Silahsız güvenlik görevlisi olmak için en az 18 yaşını doldurmuş olmak
 • Silahlı güvenlik görevlisi olmak için en az 21 yaşını doldurmuş olmak
 • Silahsız eğitim için en az ortaokul, silahlı eğitim için ise en az lise mezunu olmak şartı vardır.
 • Görev yapmaya engel olacak fiziksel veya mental bir rahatsızlığa sahip olmamak
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı, hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, insan kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
 • Kamu haklarından yasaklı olmamak.
 • Özel Güvenlik Eğitimi Hakkında

  Eğitimin içeriği nedir?
  1. Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları
  2. Güvenlik Tedbirleri
  3. Kalabalık Yönetimi
  4. Kişi Koruma
  5. Uyuşturucu Madde
  6. Genel Kollukla İlişkiler
  7. Güvenlik Sistem ve Cihazları
  8. Temel İlkyardım
  9. Yangın Güvenliği ve Tabii Felaketlerde Müdahale Tarzı
  10. Etkili İletişim
  11. Silah Bilgisi ve Atış (Silahlı Eğitim alan özel güvenlik adayları bu eğitimi alacaklardır.)

  Sınav Puanı nasıl hesaplanır?
  Yazılı ve uygulama sınavı yapılmaktadır. Başarılı olmak için 60 puan alınması gerekmektedir.

  Silahsız Temel Eğitim alan özel güvenlik adayları sadece yazılı sınava katılacaktır. Yazılı sınavında 100 soru yanıtlanacaktır. Her bir soru 1 puandır. 60 soru doğru yanıtlayıp 60 puan alınmalıdır.

  Silahlı Temel Eğitim alan özel güvenlik adayları yazılı ve uygulamalı sınava katılacaktır. Yazılı sınavında 100 soru temel eğitimden, 25 soru silah bilgisi ve atış eğitiminden olmak üzere toplam 125 soru yanıtlanacaktır. Uygulama sınavında 15 m’den siluet hedefine 5 mermi atılacaktır. Her iki sınavdan ortalama olarak, 60 puan alınmalıdır. Soru puanları aşağıdadır.

  Temel Eğitim soruları 100 soru her bir soru 1 puandır. (En az 50 puan alınmalıdır)
  Silah bilgisi ve atış soruları 25 soru her bir soru 2 puandır. Uygulama Atışı 5 mermi her isabetli mermi 10 puandır. (En az 50 puan alınmalıdır)

  Silahlı Temel Eğitim Puanı aşağıda tarif edildiği şekilde hesaplanmalıdır.

  Sertifika Puanı = (Temel Eğitim Soruları + Silah Bilgisi ve Atış Soruları + Uygulama atışı ) / 2

  Özel Güvenlik Hizmetlerinde istihdam edilecek personel 5188 Sayılı yasa gereğince temel eğitimi almak zorundadır. Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışmak ve bu maksatla, kimlik kartı almak isteyen adayların mezuniyeti ve yaşı özel güvenlik görevlisi olmak için yeterli ise bu eğitime katılabilirler. Temel Güvenlik Eğitimi 13 gün sürmektedir. Silahlı Eğitim alacak özel güvenlik adayları ise ayrıca 3 gün Silah Bilgisi ve Atış Eğitimi almaktadır.
  Eğitimi tamamlayan özel güvenlik görevlisi adayları, Türkiye genelinde yapılacak sınava katılacak ve sınavda başarılı olmaları halinde İçişleri Bakanlığı’nın özel güvenlik eğitimi sertifikasını  alacaklardır.